تماس با ما

 

سایت نشریه: 

www.uwej.ir

پست الکترونیکی نشریه: 

Uwej@mut.ac.ir

Uwej.mut@gmail.com

Uwej_mut@yahoo.com

تلفن دبیرخانه نشریه:  

031-45914216

031-45914490

فکس/ نمابر دبیرخانه نشریه:

 031-45227797

آدرس دبیرخانه نشریه:

آدرس 1:  اصفهان – شاهین شهر – انتهاب خیابان فردوسی- دانشگاه صنعتی مالک اشتر –مدیریت پژوهش و خدمات علمی – دبیرخانه نشریه علمی پژوهشی زیردریا  

آدرس 2:  تهران – لویزان – خیابان شهید شعبانلو - دانشگاه صنعتی مالک اشتر – معاونت پژوهش و فناوری – مرکز فناوری اطلاعات و مدیریت دانش –  مدیریت انتشارات


CAPTCHA Image